Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Czytaj więcej ...

W dniu 11 września 2022 r. przy bardzo deszczowej pogodzie, dwie drużyny z jednostki OSP Żmudź: męska oraz kobieca wzięły udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Wierzbicy.

Z terenu powiatu chełmskiego udział w zawodach wzięło łącznie 15 drużyn męskich oraz 8 kobiecych.

W ramach realizacji projektu „Zioło ma moc” w dniach 9 i 12 września w świetlicy wiejskiej w Pobołowicach przeprowadzone zostały dwudniowe warsztaty zielarskie dla mieszkańców gminy Żmudź. Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu stosowania zioła w codziennym życiu, uczyli się rozpoznawać zioła, poznali techniki zbierania i przechowywania ziół.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Żmudź do udziału w zebraniach sołeckich z udziałem Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyty Niezgoda w sprawie Funduszu Sołeckiego oraz innych spraw organizacyjnych.
Zebrania odbędą się wg. harmonogramu:

W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda podpisała umowę z Wykonawcą - Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o.o, Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kamolę przy udziale Pana Michała Mączki reprezentującego Bank Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadanie pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

W dniu 2 września 2022 roku dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę trzech przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.

Trwają prace budowlane na drodze dojazdowej do pól a zarazem łączącej ulice Akacjową z Lipową. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej- wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.”

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Żmudź, pokój nr 10 w godz. od 7.00 do godz. 15.00