Ułatwienia dostępu

 

W dniu 12.09.2023r dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn.: „Budowa budynku szatni na boisku sportowym” w Żmudzi.

W ramach realizacji zadania dokonano budowy budynku szatni wraz z niezbędnymi instalacjami, z pomieszczeniami dla sędziego, szatni dla gospodarzy, dla drużyn gości, toaletami, prysznicami, magazynem na sprzęt treningowy i akcesoria piłkarskie. Wykonano  przyłącza wodociągowe z hydrantem, instalację kanalizacji sanitarnej-odcinka doziemnego, zbiornika na ścieki sanitarne, instalacji energetycznej. Budynek szatni wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną. Woda do celów socjalno-bytowych oraz wszystkie pomieszczenia budynku szatni ogrzewane są pompą ciepła. W ramach zadania dokonano utwardzenia terenu wokół budynku, drogi dojazdowej oraz wykonane zostało ogrodzenie płyty boiska od strony trybun.

Dodatkowo pomieszczenia  wyposażone zostały w niezbędne regały szatniowe.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koszt zadania to – 1 494 113,00 zł.,

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi: 1 344 701.70 zł.

 

BUDOWA

Pin It