Ułatwienia dostępu

 

W dniu 16 września 2023r. uroczystego podpisania umowy na przebudowę drogi w Pobołowicach-Kolonii dokonali: Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm Pan Krzysztof Dźwierzyński reprezentujący Lasy Państwowe oraz Wiceminister Sprawiedliwości dr. Marcin Romanowski.

W ramach umowy przebudowana zostanie droga nr 104986L na odcinku 757 metrów za kwotę brutto: 1 023 890,99 zł., z czego dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 95% kosztów inwestycji, tj. 972 696,44zł.
W ramach przebudowy planowane są roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie poszerzenia, podbudowy, dwie warstwy nawierzchni z betonu (o grubości 4 cm każda) oraz zjazdy i pobocza.

Jest to kolejna już wspólna inwestycja drogową w Gminie Żmudź realizowana w partnerstwie z Lasami Państwowymi w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Pin It