Ułatwienia dostępu

 

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Klesztów nr 122285L – ul. Łączna.  Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:„Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 411,45 m.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie poszerzenia , wykonanie wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie  zjazdów, poboczy oraz oznakowania.

Koszt przebudowy drogi wynosi 464 645,42 zł

W ramach tego zadania przebudowywane są również drogi w miejscowości Wołkowiany  - Klesztów nr 104999L, droga nr 122300L w miejscowości Leszczany, droga nr 122394L w miejscowości Pobołowice Kolonia oraz droga nr 104984L w miejscowości Leszczany.

Całkowity koszt inwestycji w ramach zadania „Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” to 7 239 321, 57 zł

Kwota dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 6 877 355, 49 zł.

Pin It