Ułatwienia dostępu

 

Gmina Żmudź otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – VI Edycja dla gmin popegeerowskich.

Symboliczny czek w wysokości 2 000 000 zł.  na ręce Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyty Niezgoda przekazała Pani Poseł na Sejm RP- Anna Dąbrowska-Banaszek.

Środki na realizację zadania dotyczącego modernizacji infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej na terenie gminy Żmudź przeznaczone zostaną na zrewitalizowanie budynku małej szkoły na osiedlu w Żmudzi oraz świetlice wiejskie.

Pin It