Ułatwienia dostępu

 

Konsultacje społeczne projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

https://ugbialopole.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D4427

https://bialopole.eu/konsultacje-spoleczne-projektu-ponadlokalnej-strategii-rozwoju-dla-gmin-bialopole-kamien-lesniowice-wojslawice-zmudz-dubienka-dorohusk-horodlo-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-203/

Pin It