Ułatwienia dostępu

 

Gmina Żmudź podpisała umowę na realizacje zadania „Zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”.
W ramach realizacji zadania w świetlicy wiejskiej w Maziarni przewiduje się malowanie pokrycia dachowego, prace wewnętrzne , wymiana instalacji elektrycznej, wyprawę elewacyjną budynku oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej.
Prace modernizacyjne w budynku w Leszczanach dotyczą robót elewacyjnych, wykonania dojść do budynku, prac wewnętrznych w postaci uzupełniania ścianek działowych, montaż urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznych.
Dofinansowanie udzielone zostało w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".
 
Kwota dofinansowania to 137 768,00 zł
Całkowity koszt inwestycji to 296 586,96 zł
 
 
Pin It