Ułatwienia dostępu

 

Dokonaliśmy odbioru robót w świetlicy wiejskiej w Leszczanach w ramach zadania  „Zachowanie i udostepnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”- w zakresie wykonania II części zamówienia: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczanach.

W ramach realizacji zadania wykonano uzupełnienie ścianek działowych, uzupełnienie tynków, montaż urządzeń sanitarnych, remont instalacji wod-kan, okładziny z płytek ceramicznych, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie  wyprawy elewacyjnej budynku oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej (opaska odwadniająca, chodniki, droga dojazdowa  do garażu).

Dofinansowanie udzielone zostało w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".

Koszt robót na tym zadaniu to: 69 865,50 zł.

Całkowity koszt inwestycji  to: 290 753, 80 zł     

Kwota dofinansowania to: 137 768,00 zł

PO REMONCIE

 

PRZED REMONTEM

Pin It