Ułatwienia dostępu

 

Trwają prace na drodze dojazdowej do lasu w miejscowości Syczów i Stanisławów. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 122351 L w miejscowości Syczów oraz nr 122273 L w miejscowości Stanisławów.”

W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek o długości 841, 54 m.

Inwestycja ta jest realizowana dzięki środkom związanym z funduszem leśnym finansowanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm.

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze w tym m.in. roboty pomiarowe, karczowanie drzew i krzewów), roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni zjazdy indywidualne roboty wykończeniowe.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 579 754, 89 zł

W tym kwota dofinansowania z funduszu leśnego: 502 200, 00 zł 

Pin It