Ułatwienia dostępu

 

 Program "Ciepłe mieszkanie"

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Żmudź z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia dokumentów związanych z naborem wniosków dla Beneficjentów końcowych z terenu Gminy Żmudź na realizację w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Żmudź

 

WNIOSEK o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego Gminy Żmudź

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” BENEFICJENTA KOŃCOWEGO GMINY ŻMUDŹ

 

WNIOSEK o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego Gminy Żmudź

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Żmudź z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Żmudź

 

OGŁOSZENIE О NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE" DLA BENEFICJENTA KOŃCOWEGO Z GMINY ŻMUDŹ

 

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

Pin It