Ułatwienia dostępu

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie;

- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków
o dofinansowanie;

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Godziny funkcjonowania punktu: Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pod adresem internetowym:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Żmudź - stan na 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków: 63

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 33

Kwota wypłaconych dotacji: 1 254 766,66 zł

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żmudź.

Pin It