Ułatwienia dostępu

 

W dniu 4 października 2023 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana dr Marcina Romanowskiego Wiceministra Sprawiedliwości, który wraz z Wójt Gminy Żmudź Edytą Niezgoda przekazali przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żmudź, sprzęt i wyposażenie ratownictwa,

zakupione w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 60 000,00 zł jednostki OSP dostały sprzęt oraz wyposażenie w postaci:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Żmudzi:
 • Ubrania specjalne - 7 kpl.;
 • Buty specjalne - 7 kpl.;
 • Hełmy specjalne - 7 szt.;
 • Najaśnica - 1 szt.;
 • Rękawice specjalne - 4 kpl.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach:
 • Mundury koszarowe - 6 kpl.;
 • Buty koszarowe - 2 kpl.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dryszczowie:
 • Mundury koszarowe - 4 kpl.;
 • Buty koszarowe - 4 kpl.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Klesztowie:
 • Mundur Koszarowy - 1 kpl.;
 • Węże - 6 szt.;
 • Smok - 1 szt.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczanach:
 • Mundury koszarowe - 3 kpl.;
 • Przedłużacz - 1 szt.;
 • Buty koszarowe - 3 kpl.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce:
 • Mundury koszarowe - 4 kpl.;
 • Buty koszarowe - 4 kpl.;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pobołowicach:
 • Buty koszarowe - 6 kpl.;
 • Smok - 1 szt.;

Łączny koszt zadania wyniósł 60 690,00 zł.

 

Pin It