Ułatwienia dostępu

 

Trwają prace na drodze gminnej nr 104986L w miejscowości Pobołowice – Poboowice Kolonia. W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 757,00 m.

Koszt przebudowy drogi wynosi 1 023 890,99 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Leśnego wynosi 95% kosztów inwestycji, tj. 972 696, 44 zł.

W ramach zadania  wykonano podbudowę jezdni oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza.

Jest to kolejna już wspólna inwestycja drogowa w Gminie Żmudź realizowana w partnerstwie z Lasami Państwowymi w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Pin It