Ułatwienia dostępu

 

Z funduszu sołeckiego sołectwa Leszczany zostało sfinansowane zadanie pn.: „Zakup ławek i stołów do altany przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach”.
Zakupiono 3 drewniane stoły oraz 6 ławek, które będą służy mieszkańcom sołectwa Leszczany. Kwota przeznaczona za zakup wyniosła 6 000,00 zł.

 

Pin It