Ułatwienia dostępu

 

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia ”. Prowadzone obecnie działania dotyczą wykonania zbrojenia, szalunku stacji odbioru ścieków i osadów dowożonych oraz zbiorników uśredniających ścieki i osady dowożone.

To początek tego ważnego przedsięwzięcia, które będziemy sukcesywnie dokumentować i dzielić się z Państwem postępami prac, które wykonuje firma „AQUA Spółka  z o.o.” Tomaszowice Kolonia 36 A, 21-008 Tomaszowice.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź, budowę budynku na agregat prądowy, budowę budynku gospodarczo – garażowego, przebudowę placu manewrowego, przebudowę chodnika na terenie oczyszczalni, przebudowę ogrodzenia, dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę brutto 7 463 865, 58 zł

Kwota udziału własnego gminy Żmudź wynosi 2 713 865,58 zł, zaś kwota stanowiąca wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 4 750 000,00 zł.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to listopad 2024 r.

Pin It