Ułatwienia dostępu

 

Rozpoczęły się prace modernizacyjne infrastruktury kulturalnej i edukacyjny na terenie gminy Żmudź. Obecnie modernizowane są świetlice w miejscowościach Dryszczów i Klesztów.

Na realizacje przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych co stanowi 98% kosztów inwestycji. W ramach zadania zmodernizowane zostaną następujące obiekty: świetlica wiejska w miejscowości Wołkowiany, świetlica wiejska w miejscowości Dryszczów, świetlica wiejska w miejscowości Klesztów, świetlica wiejska w miejscowości Pobołowice, świetlica wiejska w miejscowości Roztoka, świetlica wiejska w miejscowości Rudno, budynek Izby Regionalnej w Stanisławowie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Żmudź, budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi przy ul. Jaśminowej 4 oraz budynek Szkoły Podstawowej w Żmudzi przy ul. Kasztanowej 7.

Pin It