Aktualności

Gminne Centrum Kultury w Żmudzi przedstawia twórcę ludowego Panią Zofię Bojczuk.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi w dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymał pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski informują, że zgodnie z harmonogramem szczepień Ministerstwa Zdrowia, od 26 kwietnia rusza rejestracja do Powiatowych Punktów Szczepień.
Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Chełmskiego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2020-2028

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Żmudź z dnia 14 marca 2021 roku

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź 2020-2028 (Projekt)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, pozyskano środki finansowe w wysokości 53 856,00 zł na realizację programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.